Obchodní podmínky

JUST PODMÍNKY

Trocha právničiny se bohužel vloudila i do našeho e-shopu, jinak v něm ale najdete jen dobré vínko…


Kdo jsme a co spolu uzavíráme

Tyto JUST PODMÍNKY jsou závazným dokumentem pro nás, provozovatele e-shopu justwine.cz, obchodní společnost just POINT s.r.o., IČ: 03758711, se sídlem Zahradníkova 824/28, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86604 na straně prodávajícího (dále jen „my/nás/naše“ nebo „just POINT“) a vámi na straně kupujícího.

Tyto JUST PODMÍNKY jsou všeobecnými obchodními podmínkami podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).


Jak na objednávku zboží

Zboží si můžete objednat prostřednictvím objednávkového formuláře přímo v našem e-shopu. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy naložíte své zboží do elektronického košíku, vyplníte objednávkový formulář, objednávku potvrdíte tlačítkem „ODESLAT“ a my vám do emailu zašleme potvrzení vaší objednávky.

Abyste mohl/a dokončit objednávku s osobním odběrem, musíte objednat minimálně 6 lahví. Lahve mohou být různých druhů. Při objednávce s doručením kurýrní službou Messenger můžete objednat libovolné množství lahví, ale bude Vám naúčtována doprava (při nákupu nad 2 000 Kč je doprava zdarma).

V našem e-shopu prodáváme alkoholické nápoje, a proto pokud jste osobou mladší 18 let, omlouváme se, ale zatím spolu nemůžeme kupní smlouvu uzavřít. (Až vám bude 18, rádi ji s vámi uzavřeme, abyste si měli na oslavě plnoletosti čím připít.)

Odesláním objednávky berete na vědomí a souhlasíte, že vás můžeme požádat o prokázání splnění podmínky podle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, tj. že jste osobou starší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost jste prosím odpovězte do 7 dnů. Pokud nám neprokážete splnění této podmínky, budeme muset zrušit vaši objednávku a od kupní smlouvy odstoupit.


Zboží (hlavně tedy víno) a jeho cena

V našem e-shopu prodáváme hlavně víno (bílé, červené, růžové, šumivé i tiché, ale vždy skvělé), jiné vinné produkty a lihoviny.

Ceny zboží v našem e-shopu můžeme kdykoli změnit. Pro vás ale vždy platí ta, která byla u objednaného zboží v okamžiku odeslání objednávky. Pokud cenu zboží změníme a vy už máte objednávku odeslanou, tato změna se na vás nevztahuje.

Všechny ceny, které u zboží uvádíme, jsou zobrazovány včetně DPH. Jsme plátcem DPH a pokud jste plátcem DPH i vy, můžete si nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží, které jste od nás nakoupil/a.

Pokud by bylo zboží nabízeno se zřejmě chybnou cenou, nejsme povinni s vámi kupní smlouvu za chybnou cenu zboží uzavřít.

Fotografie k vínům jsou pouze ilustrační a nemusí se shodovat s produktem, který vám zašleme (např. pokud vinař změnil etiketu).


Slevy a akční nabídky

Jelikož si vás, jako našeho zákazníka velmi vážíme, snažíme se pro vás vymýšlet stále nějaké akční nabídky, které by vám nákup v našem e-shopu ještě více zpříjemnily. Vyhrazujeme si ale právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Pro vás vždy platí ty akční nabídky a slevy, které jsou v okamžiku objednávky uvedeny na e-shopu.


Jak nám za zboží můžete zaplatit?

Zboží nám můžete zaplatit při předání (na dobírku), prostřednictvím platby online nebo bankovním převodem na náš bankovní účet 2200737938/2010. Při osobním odběru zboží vám neúčtujeme poplatek za dopravu. Při objednávce zboží do 2 000 Kč bude automaticky naúčtována doprava ve výši 200 Kč. U objednávek nad 2 000 Kč je doprava pro celou ČR zdarma.


Jak vám zboží zašleme?

V rámci České republiky si můžete zvolit dopravu Messengerem, případně osobní odběr zboží na pobočce justWINE, Zahradníkova 28, anebo Dvořákova 1, Brno. Do objednávky uveďte vaše kontaktní telefonní číslo, na kterém Vás přepravní služba zastihne pro převzetí zásilky. Pokud si zvolíte osobní odběr a nevyzvednete si objednané zboží na pobočce justWINE do 5 dnů od okamžiku, kdy vám zašleme email s informací, že je pro vás zásilka přichystaná, budeme muset vaši objednávku stornovat.

Většinu nabízeného zboží můžeme odeslat do sedmi pracovních dnů, nejsme ale schopni ovlivnit doručovací doby kurýrní služby. V případě, že nezvládneme zajistit odeslání zboží do jednoho týdne, budeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o prodloužené dodací lhůtě a domluvíme se s vámi na dalším postupu.

Při platbě převodem zboží odesíláme objednávku až když je platba připsána na náš účet 2200737938/2010, a to do 2 dnů od připsání této částky.


Co když budete chtít smlouvu ukončit?

Zrušit objednávku před jejím odesláním můžete kdykoliv telefonicky na +420 608 052 072 nebo e-mailem odeslaným na naši e-mailovou adresu (info@justwine.cz).

Dle občanského zákoníku máte právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (zaslaného zboží) bez udání důvodů. Zboží musíte vrátit na naši adresu just POINT s.r.o., Zahradníkova 28, 602 00 Brno jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nepřijímáme. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, tak abychom ho mohli prodat dalšímu zákazníkovi. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura a vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Na základě takto vráceného zboží vám neprodleně vrátíme peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Abychom vám mohli zaslat peníze zpět, uveďte v odstoupení od smlouvy i číslo vašeho bankovního účtu, na který vám máme peníze zaslat. Pokud číslo účtu neuvedete, nebudeme vám schopni peníze vrátit.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží vám bude vráceno na vaše náklady zpět.


Kdy můžeme smlouvu ukončit my?

My můžeme objednávku zrušit a od smlouvy odstoupit zejména v případech, kdy:

 • máme oprávněnou pochybnost o vaší skutečné identitě,

 • nejsme schopni doručit zboží v daném nebo požadovaném termínu,

 • pokud se zboží už nevyrábí nebo nedodává,

 • se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží.

Pokud jste už zaplatil/a část nebo celou část kupní cenu, tuto částku vám samozřejmě vrátíme v co nejkratším termínu, a to buď bankovním převodem na váš účet nebo na vaši adresu.


Co pokud nebude zboží takové, jaké jste si ho vysnili?

Odpovídáme vám, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme, že v době, kdy jste zboží převzal/a:

 • má zboží vlastnosti, na kterých jsme se dohodli, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které byly v popisu výrobku nebo které jste očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů.

Projeví-li se na zboží vada v průběhu šesti měsíců od okamžiku, kdy jste zboží převzal/a, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jste oprávněn/a uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pokud jsme se dohodli, že si zboží koupíte za nižší cenu kvůli jeho vadě, nemůžete pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána zboží reklamovat. Reklamovat zboží nemůžete ani pro jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

V případě výskytu vady můžete zboží reklamovat a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,

 • opravu zboží,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • odstoupit od smlouvy.

Máte právo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • má zboží podstatnou vadu,

 • nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

 • při větším počtu vad zboží.

Coby prodávající jsme povinni přijmout vaši reklamaci v kterékoli z našich provozoven, v níž je přijetí reklamace možné. Jsme povinni vám vydat potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy z naší strany a vám tak vznikne právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy nám dojde váš projev vůle v podobě uplatnění práva z vadného plnění.

Že je reklamace vyřízena, vám dáme vědět emailem, případně telefonicky. O výsledku reklamace vás budeme informovat písemně (emailem nebo v listinné podobě).

Právo z vadného plnění nemáte a zboží tak nemůžete reklamovat, pokud jste před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo u nás můžete uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Je na vás si zvolit způsob, jak byste chtěli reklamaci vyřídit.

Naše vzájemná práva ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Doručování

Při plnění kupní smlouvy s vámi budeme komunikovat prostřednictvím elektronicky prostřednictvím emailu. My vám budeme emaily zasílat na emailovou adresu, kterou jste uvedl/a v objednávce a vy nám prosím emaily zasílejte na emailovou adresu info@justwine.cz


S námi k soudu nemusíte

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Ochrana vašich osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy berete na vědomí, že budeme coby správce osobních údajů vaše osobní údaje zpracovávat za účelem plnění kupní smlouvy a k přímému marketingu. Kontaktní údaje, které uvedete při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb a vámi zvoleného dopravce.


Pár věcí nakonec

Právní vztah, který mezi námi vznikl, se řídí právním řádem České republiky s vyloučením Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pouze nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při nákupu v našem e-shopu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Uzavřením kupní smlouvy na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.

Znění JUST PODMÍNEK můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou JUST PODMÍNEK je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - Klikněte zde pro stažení formuláře.


 

Tyto JUST PODMÍNKY jsou účinné od 15. června 2018
 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.